Hald avstand minst 1 m til andre på kontoret og på venterommet

Om du har luftvegssymptom som sår hals, hoste, tungpust eller feber skal du ikkje koma inn på kontoret, men ta kontakt på telefon i forkant. Har du behov for legekontakt pga luftvegssymptom vil lege ta kontakt med deg og vurdera om du har behov for legetilsyn. Legekonsultasjon vil føregå på luftvegslegevakt på Kvam legevakt.

Du skal heller ikkje møta på legekontoret om du er i karantene.

Personalet utøver ekstra fokus på smittevern, med forsterka reinhald av kontaktpunkt, og handdesinfeksjon/bruk av hanskar i kontakt med pasientar.